Tätskikt vid badrumsrenovering

Vad är ett tätskikt i ett badrum?

Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten ska ha ett vattentätt skikt som hindrar fukt från att komma i kontakt med byggnadsdelar och utrymmen som inte tål fukt.

Idag sitter tätskiktet bakom kakel och klinker eller på utsidan av väggen.

Det finns många olika tillverkare av tätskikt och många olika typer.

De vanligaste tätskikten är:

  • Plastmatta under kakel och klinker. Kan även vara ytskikt.
  • Tätskiktsfolie är en vatten- och ångtät duk som installeras under kakel och klinker.
  • Vattentäta byggskivor för kakelsättning – väggskiva med fabriksmonterat tätskikt.
  • Våtrumslaminatskiva som är både yt- och tätskikt – ser ut som kakel, marmor eller granit.
  • Vätskebaserat tätskikt som rollas, penslas eller sprutas.
  • Plastmatta som beläggning eller beklädnad.

Vid en badrumsrenovering säkerställer vi att rätt material används under själva ytskiktet (till exempel under kakel eller klinker).

Boverkets byggregler – BBR – säger att ånggenomgångsmotståndet hos det vattentäta skiktet bör vara större än 1 000 000 s/m om man inte vid fuktsäkerhetsprojekteringen påvisat att annat ånggenomgångsmotstånd kan användas. De säger även att vattentäta skikt ska vara beständiga mot alkalitet från betong och bruk, vatten, temperaturvariationer och rörelser i underlaget samt ha tillräckligt stort ånggenomgångsmotstånd. Vattentäta skikt ska även tåla vibrationer från normal utrustning i utrymmet.