Våtzoner i badrum

Vad menas med ”våtzon” i ett våtrum / badrum?

Det är en fråga som kommer upp när våra kunder ställer frågor inför sin badrumsrenovering.

Våtrummet indelas i våtzoner, med varierande krav baserat på förväntad vattenbelastning.

Plats för bad eller dusch = Golv i dusch eller under badkar samt väggar upp till 2m över färdigt golv bakom badkar eller duschplats.

När badkar eller duschplats på någon sida omges av skärmvägg ända upp till tak, som ska plattsättas, ingår gavel i våtzon 1 och baksida skärmvägg i våtzon 2.

Våtzon 1 = Väggar från golv till tak vid plats för bad eller dusch och väggytor minst en meter utanför dessa samt våtrummets hela golvyta. I ett en meters område utanför plats för bad  eller dusch ingår motstående väggyta, inkl. gavel, i våtzon 1.

Om del av ytterväggen ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas som tillhörande våtzon 1. Anledningen till detta är att den största fuktmekaniska drivkraften finns i våtrummets yttervägg på grund av de stora skillnaderna mellan ute- och innetemperatur, främst under vinterhalvåret.

Våtzon 2 = Övriga väggytor.

hembad